Menu

Subsidie

Subsidie Thuiswerkplek Belastingdienst

Indien u een officiele thuiswerker bent (contract van werkgever) en minimaal 1 dag per week vanuit huis werkt kunt u vanaf 2013 € 1.815,- (inclusief BTW) belastingvrij van uw werkgever vergoed krijgen om uw thuiswerkplek in te richten. Dit belastingvoordeel mag u eens per 5 jaar worden uitbetaald.

De Belastingdienst stelt een aantal voorwaarden aan het thuiswerken. Als hieraan wordt voldaan, kan de belastingvrije vergoeding (het belastingvoordeel) worden toegekend. De voorwaarden zijn:

  • er wordt gedurende 20% van de tijd thuis gewerkt;
  • er is een schriftelijke overeenkomst tussen werknemer en werkgever omtrent het thuiswerken;
  • inrichting moet aan de Arbowet voldoen (bureau moet op uw hoogte ingesteld kunnen worden en stoel moet voldoen aan de EN 1335 normen, zie ook www.ergonomics.nl/advies).
Zie voor de volledige regeling ... http://www.belastingtips.nl/zakelijk/werknemer_belastingen/thuiswerken_belastingvoordeel/

Home Office pakketten Witteveen